Aktuelt

Endringer i ledelsen

Fra 1. januar 2023 gjør vi endringer i ledelsen. Arild Nielsen vil jobbe heltid for Eidos Eiendomsutvikling AS og Anne Berit Garås overtar som daglig leder.

Vi har i alle år hatt adresse i Gråterudveien 1 i Kobbervikdalen. Der skal vi fortsatt være.

 

For 30 år siden etablerte Arild selskapet. Gjennom høsten forbereder han overgangen til å utelukkende lede gjennom rollen som styreleder. Kunder som i særlig grad berøres av endringene, skal få særskilt oppfølging underveis. Vi skal jobbe for å ivareta alles interesser best mulig.

Arild vil fortsatt ha et sterkt engasjement for ØkonomiAssistanse. Han er selskapets grunnlegger og største eier. Han vil derfor også i fortsettelsen være en ressurs for selskapet som en aktiv styreleder.

Han går til nyopprettet stilling i Eidos Eiendomsutvikling AS. Det er en av kundene vi har hatt aller lengst. I Eidos Eiendomsutvikling AS som skal forvandle Lierstranda fra et område for lager og industribedrifter til en moderne Fjordby for 16.000 innbyggere med like mange arbeidsplasser, får han en sentral rolle innenfor økonomihåndtering og styring.

 

Anne Berit kjenner selskapet, kundene og rutinene godt. Hun har vært ansatt hos oss siden 2003.

Vi skal være til å kjenne igjen og fortsetter med modellen vi har hatt i alle år. Den innebærer at alle kundene har sin egen kontaktperson. Alle ansatte hos oss representerer stabilitet og kompetanse da de har lang fartstid. Her blir det ingen endringer. I tillegg tar vi sikte på å rekruttere en ekstra ressurs for å sikre at vi også fremover har tilstrekkelig kapasitet til å levere så gode tjenester som dere forventer av oss.