Med et våkent blikk

følger vi med og deler oppdateringer og nyheter med deg

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

KRAV TIL DOKUMENTASJON OG KONTROLL

I hvitvaskingslovens kapittel 4. kreves det at alle rapporteringspliktige skal foreta risikobasert kundetiltak. Det betyr blant annet at kundens identitet skal bekreftes, reelle rettighetshavere og politisk eksponerte personer skal identifiseres ...
Les mer

Forskrift om tvangsmulkt etter OTP-loven

Forskrift om tvangsmulkt etter OTP-loven er fastsatt av Finansdepartementet, med hjemmel i lov 21. desember 2005 nr. 124 om obligatorisk tjenestepensjon § 8 andre ledd. Forskriften §1 om utmåling av ...
Les mer

Utsatt frist for fastsettelse av årsregnskap og avholdelse av generalforsamling

Fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning usettes med to måneder i 2021. Forsinkelsesgebyr ved for sen innsending til Regnskapsregisteret begynner å løpe fra 1. oktober 2021. Frist for ...
Les mer

Endringer i kompensasjonsordningen fra mars 2021

Flere endringer har sammenheng med bytte av statsstøtterettslig grunnlag for tilskuddsperioder fra og med mars 2021. Du får en oversikt over de vesentligste endringene på ordningens side Endringer i kompensasjonsordningen ...
Les mer

Viktige regelendringer innenfor skatte- og avgiftsområdet

Fra 1.1. er det noen viktige regelendringer innenfor skatte- og avgiftsområdet. Det er noen av endringene vi spesielt vil trekke frem. Blant annet er satsene for diett endret. De nye ...
Les mer

Viktig informasjon vedr. ny modell i 24SevenOffice

Til de av våre kunder hvor vi benytter ERP-systemet 24SevenOffice til å føre regnskapet for din bedrift. 24SevenOffice lanserer nå en helt ny prismodell! Den nye modellen baserer seg i større ...
Les mer

Utfordringer vedr. utbetaling av feriepenger til permitterte arbeidstakere

Vi gjør oppmerksom på at det finnes regler rundt feriepenger og utbetaling av feriepenger ved permittering. Det anbefales å sette seg inn i disse reglene. Det innebærer blant annet at ...
Les mer

Korona: Nyttig informasjon og bistand fra din regnskapsfører

Koronaviruset har ført til mange utfordringer for norsk næringsliv. For deg som driver virksomhet har situasjonen store konsekvenser, blant annet i form av permitteringer og redusert omsetning.   Som din ...
Les mer

Få bedre finansiell stabilitet med fakturasalg

Tiden vi nå er i utfordrer likviditeten og tvinger oss alle til å bruke hodet på en annen måte og finne løsninger. Fakturasalg er en god løsning til å bedre ...
Les mer

Koronatider – hvordan vi forholder oss

Vi står alle ovenfor en uvanlig situasjon, og vi i Økonomiassistanse tar Korona-truslene på alvor. I tråd med myndighetenes anbefalinger ønsker vi å legge til rette for at alt skal ...
Les mer

Vi håper alle har hatt en god sommer, nå står høsten med nye utfordringer for døren!

Oppfølging av innbetalinger fra kunder er en viktig prosess, men den kan være tidkrevende. Vi kan nå tilby våre kunder et samarbeid med HOKAS slik at dette blir tatt hånd ...
Les mer

Økokrim advarer – se opp for bedragerier i sommer

Falske fakturaer, e-post-svindel og CEO-bedragerier. Betaler du ut pengene, er de ofte tapt. 28.06.19 Skrevet av Regnskap Norge Derfor er kunnskap om farene og våkne forbrukere og bedrifter nøkkelen til ...
Les mer

Endring i enkelte regler for personalrabatter

1. Skatt 1.1. Personalrabatter - fra og med inntektsåret 2019 1.1.1. Hovedregel - skatteplikt Etter Skatteloven § 5-1 første ledd er enhver økonomisk fordel mottatt i arbeidsforholdet skattepliktig, med mindre ...
Les mer

Beskatning for yrkesbiler

1.4. Unntak for yrkesbiler (varebil klasse 2 og lett lastebil) 1.4.1. Generelt Fra og med 2016 kan en velge å benytte en sjablongmetode med bunnfradrag eller en individuell verdsetting, ved ...
Les mer

Nye skatteregler for naturalytelser

1. Skatt 1.1. Personalrabatter- fra og med inntektsåret 2019 1.1.1. Hovedregel - skatteplikt Etter Skatteloven § 5-1 første ledd er enhver økonomisk fordel mottatt i arbeidsforholdet skattepliktig, med mindre det ...
Les mer

ØkonomiAssistanse Drammen AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Org nr: 971 592 842

Gråterudveien 1
3036 Drammen

Tel: 994 54 100

E-post: info@okoassist.no