Tiden vi nå er i utfordrer likviditeten og tvinger oss alle til å bruke hodet på en annen måte og finne løsninger. Fakturasalg er en god løsning til å bedre likviditeten raskt og holde hjulene i gang.

Fakturasalg tilbys av 24SevenOffice, Tripletex og eAccounting.

Ved å selge fakturaene dine kan du få rask likviditet, og spare økonomiske og administrative ressurser. Dette gjør at du kan bruke tid og penger på det som vil være verdifullt for virksomheten.

Når du selger fakturaene dine vil du få penger på konto innen 24 timer, uavhengig av når kunden betaler. Dette bidrar til enklere likviditetsplanlegging i en ellers uforutsigbar tid. Ved fakturasalg unngår du kredittrisiko, og står ikke ansvarlig dersom noen av fordringene ikke kan betales av kunden.

Løsningen med fakturasalg er svært fleksibel, og det er opp til hver enkelt å bestemme hvilke fakturaer som evt. skal selges og ikke.

Foreløpig er fakturasalg kun for fakturaer til bedriftskunder.

Det vil naturligvis være kostnader ifbm. fakturasalg, og dette varierer med hvilket regnskapssystem som brukes.

Dersom du ønsker å benytte deg av dette tilbudet og trenger mer informasjon, kan du kontakte oss for bistand.