Vi gjør oppmerksom på at det finnes regler rundt feriepenger og utbetaling av feriepenger ved permittering. Det anbefales å sette seg inn i disse reglene.

Det innebærer blant annet at arbeidsgiver ikke skal utbetale feriepenger til permittert arbeidstaker med mindre arbeidstaker skal ta ferie.

Ifølge ferieloven skal feriepengene utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Mange arbeidsgivere har imidlertid en praksis hvor alle feriepengene utbetales i juni uavhengig av når arbeidstaker har ferie. Dette er en ordning ferieloven ikke anser å være til hinder.

Når permittert arbeidstaker avvikler ferie skal utbetalinger av dagpenger stoppes. Avviklingen av ferie skal meldes via meldekort til NAV. Grunnen til dette er at dersom man tar ut ferie, er man ikke ledig for arbeid. Etter ferieloven vedrørende lønnsplikt under permittering kan arbeidstaker maksimalt være permittert i 26 uker. Dersom arbeidstaker avviker ferie i denne perioden, forlenges maksperioden for dagpenger tilsvarende.

For månedslønnede kan arbeidsgiver avregne feriedagene i juni samtidig som de utbetaler feriepengene. Dersom den ansatte er permittert i juni, klarer ikke arbeidsgiver å trekke lønn for feriedagene. Det kan da gjøres avtale om å trekke for feriedager ved en senere anledning.

Fordeles ferien, skal feriepengene fordeles tilsvarende ferieuttaket, dette gjelder spesielt for timelønnede.

Vi anbefaler deg som arbeidsgiver å gjøre avtale med dine arbeidstakere slik at de er innforstått med at feriepenger utbetales på bakgrunn av at de avvikler ferie. Det er arbeidstakers ansvar å melde fra om ferieavvikling, men det anbefales arbeidsgiver å gjøre arbeidstaker oppmerksom på dette.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker hjelp i forbindelse med dette.