Oppfølging av innbetalinger fra kunder er en viktig prosess, men den kan være tidkrevende.

Vi kan nå tilby våre kunder et samarbeid med HOKAS slik at dette blir tatt hånd om av en profesjonell part. HOKAS er en integrert løsning i våre system og er enkel å administrere for brukeren.

HOKAS tar ansvar for å sende betalingspåminnelser og kreve inn utestående fordringer for din bedrift. Løsningen har stor grad av fleksibilitet for oss som brukere.

Vi som byrå vil også ta i bruk denne løsningen fra september.

Ta gjerne kontakt med oss så kan vi hjelpe dere i gang.

Mer om HOKAS sin løsning kan du lese på denne siden https://hokas.no/