Til de av våre kunder hvor vi benytter ERP-systemet 24SevenOffice til å føre regnskapet for din bedrift.

24SevenOffice lanserer nå en helt ny prismodell! Den nye modellen baserer seg i større grad på klientprising, der 24SevenOffice fakturerer alle kunder direkte.

Prismodellen byr på en rekke fordeler. Din bedrift vil få tilgang til mer informasjon og flere rettigheter knyttet til ERP-systemet, dette uten økte kostnader.

Den nye prismodellen skal nå være langt rimeligere enn tidligere. Samtidig forenkles modellen og gir dere som kunde – uansett størrelse – tilgang til funksjonalitet som kun de største kundene av 24SevenOffice har tatt i bruk frem til nå. Vi håper dere som kunde opplever dette positivt, og velger å ta i bruk funksjonalitet dere tidligere har valgt bort på grunn av pris.

Det vil høyst sannsynlig i fremtiden bli et krav om direkte fakturering av kunder grunnet GDPR, PSD2 og andre forskrifter. 24SevenOffice ønsker derfor å være forberedt på en slik virkelighet.

All informasjon angående ny prismodell er samlet i dette PDF-dokumentet.

Vi oppfordrer kundene til å sette seg grundig inn i de nye rutinene og den nye prismodellen.

Kontakt oss gjerne dersom du har noen spørsmål!