Fra 1.1. er det noen viktige regelendringer innenfor skatte- og avgiftsområdet.

Det er noen av endringene vi spesielt vil trekke frem. Blant annet er satsene for diett endret.

De nye satsene hva gjelder reise med overnatting – både i inn og utland er:

Når det gjelder reiser uten overnatting gjelder følgende satser:

Følgende bilsatser er gjeldende fra 1.1. :

Vi vil også trekke frem at beløpsgrensen for årlige, skattefrie gaver i arbeidsforholdet har økt fra 2000 kr til 5000 kr. Det innføres også skattefritak for influensavaksine og fremtidige pandemivaksiner finansiert av arbeidsgiver.

En full oversikt over endringene finnes på Sticos, følg denne lenken.