Rådgivning

En god samarbeidspartner på tvers av alle fagområder

Med et våkent blikk sikrer vi at kundene til enhver tid får oppgavene løst.

Rådgivning

Styrearbeid

Aksjeloven gir klare regler for hvordan styrets arbeid skal ivaretas av de valgte medlemmene. Vi kan sørge for at det regelmessig avholdes styremøter og at styremøteprotokoller blir ajourført. Dette kvalitetssikrer at lovens bestemmelser blir ivaretatt på en betryggende måte.

Konsulentvirksomhet

I tillegg til det som før er nevnt kan vi yte bistand innen budsjettering, valg av selskapsform, etablering av selskap, vurdering av interne rutiner hos bedrifter, regnskapsanalyse etc. Mange kunder har ofte behov for en god samtalepartner på tvers av alle fagområder. Dette har vi god erfaring med.

ØkonomiAssistanse Drammen AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Org nr: 971 592 842

Gråterudveien 1
3036 Drammen

Tel: 994 54 100

E-post: info@okoassist.no