Regnskapsføring

Vi sørger for at du alltid  har et oppdatert regnskap

Med et våkent blikk sikrer vi at kundene til enhver tid får oppgavene løst.

Regnskapsføring

Regnskap

Gjennom våre løsninger kan vi tilby samarbeid der vi jobber i sanntid og all bokføring skjer elektronisk. Arbeidsdelingen mellom våre kunder og oss kan tilpasses et hvert behov. Dette gir stor grad av fleksibilitet og effektivitet.

Lønn

Lønnsområde er ofte stort og komplekst. Vi ivaretar alle oppgaver innenfor lønn etter gjeldende regelverk og offentlig rapportering. Våre lønnssystem har mulighet for import av timelister, reiseregninger etc.

Fakturering

Ved bruk av vårt ERP system (forretningssystem) kan dere som kunde ha full tilgang til egen CRM (kundedatasystem) og kan selv fakturere deres kunder. Vi kan selvfølgelig også utføre denne oppgaven hvis ønskelig.

Betalingsløsninger

Med mulighet for full bankintegrasjon med vårt økonomisystem, vil man alltid ha full oversikt over utestående hos kunder og leverandører.

Årsoppgjør

Vi ivaretar årsoppgjør og skattemeldinger etter de til enhver tid gjeldende regler og forskrifter. I komplekse saker har vi et godt samarbeid med revisorer for kvalitetssikring.

ØkonomiAssistanse Drammen AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Org nr: 971 592 842

Gråterudveien 1
3036 Drammen

Tel: 994 54 100

E-post: info@okoassist.no