Vi står alle ovenfor en uvanlig situasjon, og vi i Økonomiassistanse tar Korona-truslene på alvor. I tråd med myndighetenes anbefalinger ønsker vi å legge til rette for at alt skal skje på tryggest mulig måte.

En fordel i disse tider er at de fleste av våre kunder benytter skybaserte systemer. Dette sikrer oppetid og tilgjengelighet uansett hvor man er, slik at vi kan løse våre oppgaver.

Vi har også kunder som vanligvis leverer fysiske bilag. Når det gjelder disse, har vi et ønske om at bilagene scannes og leveres digitalt etter beste evne. Innscannede bilag sendes til din kontakt hos oss, se hjemmeside for kontaktinfo. Dersom dette ikke lar seg gjøre, har vi en postkasse på utsiden av kontordøren. Det er ønskelig at bilagene leveres i hygieniske poser etc.

Dersom uteoppdrag kan «fjerndriftes», vil vi etter avtale gjøre dette. Andre oppdrag avtales med dere som kunder.

Vi har oppfordret våre ansatte til å bruke hjemmekontor dersom dette føles mer trygt. «Hovedkontoret» vil fremdeles være betjent, men bruk gjerne telefon, e-post og SMS mer enn tidligere.

Som følge av viruset har regjeringen kommet med en rekke tiltak. Blant annet disse:

  • Arbeidsgiveravgiften for andre termin, med forfall 15. mai, utsettes.
  • Forhåndsskatten for andre termin utsettes. Den opprinnelige datoen for dette er 14. april.
  • Forskuddsskatten for selvstendige næringsdrivende med forfall 15. mars, utsettes til 1. mai. Denne meldingen kom sent fra Skatteetaten, håper mange fikk den med seg.

Vi oppfordrer til å følge med på bestemmelsene fra Regjeringen, disse finner du på Regjeringen.no

Vi er selvfølgelig tilgjengelig for bistand om det skulle være noen spørsmål knyttet til dette.

Vi håper alle tar vare på hverandre, viser medmenneskelighet og følger de rådene som blir gitt.