I hvitvaskingslovens kapittel 4. kreves det at alle rapporteringspliktige skal foreta risikobasert kundetiltak.

Det betyr blant annet at kundens identitet skal bekreftes, reelle rettighetshavere og politisk eksponerte personer skal identifiseres.

Dette skal vurderes løpende så lenge oppdraget varer. I denne forbindelse har ØkonomiAssistanse inngått et samarbeid med Regnskap Norge AS og deres partner for å ivareta kravene som hvitvaskingsloven setter.

Vi vil I denne forbindelse sende ut til alle våre kunder skjema for egenerklæring som bes besvart. Utsendelse av disse vil bli foretatt innen 1. tertial 2022.

Vi setter pris på at dette blir besvart så snart som mulig.