Fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning usettes med to måneder i 2021. Forsinkelsesgebyr ved for sen innsending til Regnskapsregisteret begynner å løpe fra 1. oktober 2021.

Frist for å avholde ordinær generalforsamling etter aksjelovene, ordinært årsmøte for samvirkeforetak og eierseksjonssameier, samt ordinær generalforsamling for boligbyggelag og borettslag, utsettes også med to måneder i 2021.

For foretak med kalenderår som regnskapsår gjelder følgende frister for 2021:

Fastsetting av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning 31.08.2021

 

Ordinær generalforsamling 31.08.2021
Frist for å unngå gebyr ved for sen innsending til Regnskapsregisteret 30.09.2021

 

 

Fristutsettelse gjelder ikke for foretak med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked og foretak som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet etter finanstilsynsloven.